ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

Η χρησιμότητα της αποχέτευσης

 

Σε κάθε σπίτι-κτήριο συγκεντρώνονται και διοχετεύονται όλα τα απόβλητα μέσω των ειδικών σωληνώσεων, που ονομάζονται αποχετευτικό σύστημα συνολικά του κτηρίου. Τα απόβλητα αυτά καταλήγουν είτε στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα, είτε σε βόθρο. Το σύστημα αυτό διαχωρίζεται σε δύο μεγάλα συστήματα: την αποχέτευση των νερών της βροχής και την αποχέτευση των λυμάτων.

 

Είναι πολύ σημαντικό το δίκτυο αυτό να είναι ασφαλές και λειτουργικό, καθώς λόγω του τοξικού περιεχομένου του μπορεί να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία των διαμενόντων.

 

 

Αμεσότητα, Χαμηλές Τιμές

 

Στην iQservice εγγυόμαστε για την ασφαλή στεγανή μεταφορά, που αποτρέπει την μόλυνση του περιβάλλοντος και φυσικά προστατεύει και τον ίδιο τον άνθρωπο.

 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης σπιτιού γίνεται με λεπτομέρεια, ακρίβεια και με τη χρήση κατάλληλων μέσων εξαερισμού για να μην αναδύεται άσχημη μυρωδιά.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού για εγκατάσταση αποχέτευσης ή για επιδιόρθωση της ήδη υπάρχουσας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Iqservice