ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σε πολλές περιπτώσεις, το σήμα της κεραίας της τηλεόρασης χάνεται με αποτέλεσμα να χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Οι τεχνικοί της εταιρείας πραγματοποιούν έλεγχο της επίγειας κεραίας ή του δορυφορικού πιάτου. Αν υπάρχει οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην ψηφιακή λήψη, υπάρχουν πολλές ενέργειες που μπορούν να γίνουν για να επιδιορθωθεί άμεσα το πρόβλημα.

 

Αναλαμβάνουμε όλες τις επιδιορθώσεις στο σήμα της τηλεόρασης, ώστε να εξασφαλίζετε πάντα την καλύτερη λήψη.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Iqservice