ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η εμφάνιση προβλημάτων στον ηλεκτρολογικό πίνακα του χώρου σας, είναι μία σοβαρή κατάσταση, αφού από εκεί ελέγχεται το κύκλωμα ρεύματος στον χώρο σας. Οι συνηθισμένες βλάβες που μπορεί να προκύψουν στον ηλεκτρολογικό πίνακα, είναι:

 

  • Πέφτει συνεχώς η ασφάλεια του πίνακα ή το ρελέ διαφυγής
  • Υπερθερμαίνονται τα φωτιστικά
  • Η πρίζα βγάζει σπινθήρες
  • Δεν ζεσταίνεται το νερό από τον θερμοσίφωνα
  • Μυρίζει κάτι καμένο ο ηλεκτρολογικός πίνακας
  • Δεν υπάρχει ρεύμα στον χώρο

 

Αν έχει προκύψει και σε εσάς ένα από τα παραπάνω προβλήματα ή κάτι παρόμοιο που σχετίζεται άμεσα με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, τηλεφωνήστε στους ειδικούς ηλεκτρολόγους της εταιρείας και η επισκευή ηλεκτρολογικού πίνακα θα λάβει χώρα άμεσα.

 

Η εξυπηρέτηση είναι άμεση και οι τιμές πάντα συμφέρουσες!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Iqservice