ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η iQservice εφαρμόζει από ετών σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 για  υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης:

 

  • Ψυκτικού εξοπλισμού
  • Ηλεκτρικού εξοπλισμού
  • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Κλιματιστικού εξοπλισμού
  • Εργασίες υδραυλικών, θέρμανσης και αποχετευτικών αγωγών Εργασίες εγκαταστάσεων κλιματισμού και εξαερισμού

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Iqservice