ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ

Πότε πρέπει να βγάλετε πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 

Το πιστοποιητικό της ΔΕΗ είναι απαραίτητο, όταν:

 

  • Ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος σε λογαριασμό της ΔΕΗ
  • Ο πελάτης έχει ζητήσει επανασύνδεση
  • Έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
  • Χρειάζεται εργοταξιακή παροχή
  • Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση, σε ανταγωνιστική τιμή

 

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται από την ομάδα της iQservice ο απαραίτητος έλεγχος με ειδικά όργανα μέτρησης. Το πιστοποιητικό αυτό εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι ασφαλής και σωστή για τους διαμένοντες ή τους εργαζόμενους του χώρου. Η διάρκεια ισχύος του εγγράφου αυτού είναι 14 περίπου έτη.

 

Το νέο σας πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου, μία αναλυτική έκθεση και πρωτόκολλο ελέγχου καθώς και το ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Iqservice