ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Η Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Σε Ταράτσα (πολυκατοικία), Κεραμοσκεπή, Μπαλκόνι στις καλύτερες τιμές της αγοράς, μόνο από την iQservice.

 

Οι ειδικοί τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, ακόμα κι αν προϋπήρχε άλλος προηγουμένως. Όλες οι διαδικασίες γίνονται βάσει σχεδίου και με ορθό τρόπο, κατασκευάζοντας τη βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ο ηλιακός.

 

 

Σημαντικό είναι:

  • Να σιγουρευτούμε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες
  • Ο προσανατολισμός του ηλιακού είναι σωστός
  • Η τοποθέτηση συλλεκτών και βαρελιού έχει γίνει ενδεδειγμένα

 

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα στην ταράτσα

 

Η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για την αποφυγή φθορών και ατυχημάτων, είναι πολύ σημαντικό να είναι καλυμμένος ο ηλιακός. Τα κρύσταλλα των συλλεκτών πρέπει να παραμείνουν σκεπασμένα.

 

Η σωστή θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι μακριά από την υδραυλική εγκατάσταση και η συλλεκτική επιφάνεια να βλέπει την κατεύθυνση του γεωγραφικού νότου. Η θέση αυτή δεν πρέπει να καλύπτεται από δέντρα ή κάποιου άλλου είδους σκίαση για να μπορεί να παραμένει τουλάχιστον 4 ώρες σε ανεμπόδιστη έκθεση στον ήλιο.

 

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κεραμοσκεπή

 

Η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κεραμοσκεπή γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε ταράτσα μόνο που πρέπει να ελεγχθεί η κεραμοσκεπή με την αφαίρεση μερικών κεραμιδιών προκειμένου να βρεθεί το δοκάρι. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί συνολικά η αντοχή της κεραμοσκεπής.

 

Αναλαμβάνουμε να εγκαταστήσουμε θερμοσίφωνα τόσο σε καινούργια όσο και σε παλιά πολυκατοικία, αλλά και σε μπαλκόνι αν προβλέπεται από τη νομοθεσία, πραγματοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την μέγιστη ασφάλεια και απόδοσή του.

 

Το κόστος είναι χαμηλό

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις οικονομικές συγκυρίες, προσφέρουμε σε προνομιακές τιμές την εγκατάσταση θερμοσίφωνα με μονό ή διπλό συλλέκτη.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Iqservice