Επιλογή ψυγείου – Όσα θα έπρεπε να ξέρετε

Επιλογή ψυγείου – Όσα θα έπρεπε να ξέρετε

Τα ψυγεία είναι από τις πιο αναγκαίες λευκές συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. Ωστόσο για την αγορά μιας τέτοιας συσκευής θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και τις πρόσθετες λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει, έτσι ώστε να επιλέξουμε το μοντέλο που θα μας καλύψει σε μέγιστο βαθμό τις ανάγκες μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 1. Χωρητικότητα και διάσταση
 2. Ενεργειακή κλάση και ετήσια κατανάλωση ρεύματος
 3. Μονό ή διπλό μοτέρ
 4. Επίπεδο θορύβου dB

Χωρητικότητα και διάσταση

Σαν πρώτο βήμα στην έρευνα μας πρέπει να πάρουμε την σημαντική απόφαση και να αναρωτηθούμε για την χωρητικότητα του ψυγείου που χρειαζόμααστε. Με τον όρο χωρητικότητα αναφερόμαστε στον διαθέσιμο χώρο που προορίζεται για την αποθήκευση τροφίμων, εντός της συσκευής. Μετριέται σε λίτρα ( lt ) και αναγράφεται σχεδόν σε όλα τα μοντέλα συνήθως με τις τιμές λίτρων ψύξης και λίτρων κατάψυξης διαχωρισμένες, καθώς και με μία συνολική τιμή χωρητικότητας. Περιορισμούς στην επιλογή της χωρητικότητας όμως θέτουν και οι διαστάσεις του ψυγείου, καθώς αν έχουμε έναν περιορισμένο χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου, δεν θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε ένα μεγάλης χωρητικότητας. Συνεπώς έχοντας αυτό στον νού, πρέπει ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου μας να επιλέξουμε και την κατάλληλη χωρητικότητα που μας ταιριάζει.

Χρήσιμες πληροφορίες:

 • Κατά την μέτρηση των διαστάσεων του ψυγείου, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι απαιτείται ελεύθερος χώρος γύρω από αυτό, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποδοτικά. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπολογίσουμε την ύπαρξη ελεύθερου χώρου σε απόσταση 2,5 cm από την κάθε πλευρική επιφάνεια, 5cm από την πίσω πλευρά και 10cm από το πάνω μέρος του ψυγείου.

Τύποι ψυγείων

Υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες ψυγείων με βάση τον αριθμό πορτών:
1) Πολλαπλές πόρτες
2) Μονής πόρτας
Κάθε μια από αυτές τις 2 κατηγορίες έχει ορισμένες υποκατηγορίες όπως:

Πολλαπλές πόρτες

Δίπορτα ψυγεία


Τα δίπορτα ψυγεία είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες κατηγορίες ψυγείων. Σε αυτές τις μονάδες η ψύξη βρίσκεται στο κάτω μέρος και ο χώρος της κατάψυξης στο πάνω, για αυτό τον λόγο είναι γνωστά και ως άνω κατάψυξης. Έτσι τώρα πια ίσως δεν αποτελούν ενδεδειγμένη λύση σε περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε ευρύχωρη κατάψυξη για την εξυπηρέτηση μας.

Ψυγειοκαταψύκτες


Σε αντίθεση με τα δίπορτα ψυγεία, στους ψυγειοκαταψύκτες ο χώρος της κατάψυξης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας και ο χώρος ψύξης στο πάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατάψυξη να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από την συνολική χωρητικότητα και να χωρίζεται μς την βοήθεια ραφιών, δίνοντας δυνατότητες καλύτερης κατανομλης των τροφίμων.

Ντουλάπες

Τα ψυγεία ντουλάπες έχουν 2 πόρτες συνήθως ανομοιόμορφες από άποψη πλάτους, οι οποίες μοίαζουν με αυτές μιας ντουλάπας ρούχων. Η στενή πόρτα αφορά την κατάψυξη ενώ η πιο φαρδία την ψύξη. Τα ψυγεία ντουλάπες είναι συνήθως εξοπλισμένα με πρόσθετες λειτουργίες όπως έξοδο κρύου νερού ή / και πάγου και mini bar που μειώνουν τη χωτηρικότητα της συσκευής.

 

Μονής πόρτας

Ψυγείο συντήρησης


Τα ψυγεία συντήρησης ονομάζονται έτσι λόγω της απουσίας του χώρου της κατάψυξη. Μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σε mini μντέλα που προορίζονται για πολύ περιορισμένους χώρους και σε μοντέλα πλήρους μεγέθους που συνδυάζονται με ξεχωριστό καταψύκτη.

 

 

 

 

 

 

Ψυγείο με εσωτερική κατάψυξη

Σε αυτό το είδος ψυγείου ο χώρος της κατάψυξης βρίσκεται πάνω από αυτόν της ψύξης χωρίς την ύπαρξη αυτόνομης εξωτερικής πόρτας.

Αποτέλεσμα του παραπάνω σχεδιασμού είναι οι αυξημένες απώλειες από το χώρο της συντήρησης κάθε φορά που επιθυμούμε να έχουμε πρόσβαση στη κατάψυξη του ψυγείου, ενώ παράλληλα ο χώρος της κατάψυξης είναι ακόμα μικρότερος από τον αντίστοιχο χώρο στα δίπορτα ψυγεία ίδιας συνολικής χωρητικότητας.

Ενεργειακή κλάση και ετήσια κατανάλωση ρεύματος


Σχεδόν όλες οι οικιακές συσκευές που προμιθευόμαστε κατηγοριοποιούνται σε ενεργειακές κλάσεις, κάτι που ισχύει και στα ψυγεία. Η ενεργειακή κλάση μετριέται σε μια χρωματική κλίμακα επτά βαθμίδων από Α+++ έως G, με την κλάση Α+++ να είναι η αποδοτικότερη, ενώ αντίθετα η κλάση G, η ελάχιστα αποδοτική.

 Το ψυγείο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Η ιδιαιτερότητα του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι η μοναδική ηλεκτρική συσκευή του οικιακού εξοπλισμού που δουλεύει ακατάπαυστα, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συνεπώς ο αποδοτικός τρόπος λειτουργίας του, από άποψη κατανάλωσης ρεύματος, αναμένεται να αποτελέσει βασικό κριτήριο επιλογής.

 • Επίπεδο θορύβου dB
  Ο θόρυβος είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ψυγείου καθώς αφού η συσκευή θα λειτουργεί ακατάπαυστα καθόλη την διάρκεια του έτους πρέπει να μην είναι υπερβολικά θορυβώδη. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το επίπεδο θορύβου σε όλες τις συσκευές τους με μονάδες decibel (dB).
 • Μονό ή δπλό μοτέρ
  Η τελευταία αλλά εξίσου σημαντική επιλογή που πρέπει να πάρουμε είναι η ύπαρξη μονού ή διπλού μοτέρ. Στη δεύτερη περίπτωση το κάθε μοτέρ είναι επιφορτισμένο με την ψύξη ενός μόνο τμήματος του ψυγείου (ψύξη ή κατάψυξη), σε αντίθεση με την πρώτη περίπτωση όπου το σύνολο της ψύξης της συσκευής υποστηρίζεται από το μοναδικό μοτέρ. Τα ψυγεία με δύο μοτέρ αποτελούν ακριβότερη λύση από τα αντίστοιχα ενός μοτέρ. Λειτουργούν ομαλά σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών και απαιτούν λιγότερη συντήρηση, διότι η ταυτόχρονη λειτουργία των μοτέρ έχει σαν αποτέλεσμα την μικρότερη επιβάρυνσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χώροι της ψύξης και της κατάψυξης να είναι πλήρως αυτόνομοι.

 

Εμείς σας προσφέρουμε άριστη επισκευή ψυγείου Bosch – Pitsos – Μiele – LG – Siemens και πολλών ακόμα εταιριών.Iqservice