ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αξίες και όραμα

 

Η πελατοκεντρική προσέγγιση, η στήριξη, ενίσχυση και επιμόρφωση των ανθρώπων μας και η διαρκής εξέλιξη της επιχείρησης με αξιοποίηση των καλύτερων πρακτικών διεθνώς, αποτελούν τις βασικές αξίες της iQservice.

 

Το όνομα της εταιρείας μας iQservice που είναι σύντμηση των λατινικών λέξεων Immediate Qualitas Servitium δηλ. Άμεση Ποιοτική Υπηρεσία, αποδίδει με ακρίβεια την στόχευσή μας.

 

Θέλουμε να είμαστε ο επιλεγμένος πάροχος ποιοτικών υπηρεσιών, για επιχειρήσεις και οικιακούς πελάτες, σε οτιδήποτε αφορά τον κλιματισμό (ψύξη & θέρμανση), τον εξαερισμό και την επαγγελματική ψύξη.

 

Στόχος μας είναι να έχουμε πάντοτε ευχαριστημένους Πελάτες

 

Δυναμικό

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό της iQ service είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Κάτοχοι αναγνωρισμένων ελληνικών και ευρωπαϊκών πτυχίων και αδειών, με άριστη κατάρτιση και εμπειρία παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, στον συμφωνημένο χρόνο και την πλέον συμφέρουσα τιμή.

 

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Iqservice